STOWARZYSZENIE APOSTOLATU CUDOWNEGO MEDALIKA APOSTOLAT MARYJNY

Czym jest tzw. Apostolat Maryjny?

- Nazwą Apostolat Maryjny określamy grupę kilku osób, które zajmują się czynieniem dobra przy pomocy Matki Najświętszej w najbliższym otoczeniu, to jest we własnej rodzinie, parafii, wśród krewnych, przyjaciół i znajomych oraz w miejscu pracy. Apostolat Maryjny stanowi w Polsce adaptację Stowarzyszenia Cudownego Medalika, zatwierdzonego przez papieża św. Piusa X dla całego Kościoła w dniu 7 lipca 1909r. (MS 17/1909/S/669n).

Cudowny Medalik jest darem przekazanym nam przez Matkę Najświętszą, abyśmy o Niej pamiętali i do niej się modlili.
Matka Boża  ukazała się św. Katarzynie Laboure 27 listopada 1830 roku we Francji, w Paryżu, przy ulicy du Bac nr 140, w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i poleciła wykonać medalik według wskazanego wzoru.

Apostolat Maryjny zainicjowany w Polsce w 1980 roku z okazji 150 rocznicy objawień NMP św. Katarzynie Laboure określa zasadnicze linie kierunkowe swej duchowości w oparciu o statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski i pod­ pismem Prymasa Polski obowiązuje we wszystkich diecezjach w kraju. Założycielem i dyrektorem Krajowego AM był ks. Prof. Teofil Herman ze zgromadzenia Księży Misjonarzy z siedzibą w Warszawie.
Długoletni wykładowca i wychowawca w seminariach duchownych. Był gorli­wym czcicielem NMP Niepokalanej Cudownego Medalika. Była to wielka postać - jest naszym wzorem  do naśladowania.
Nowym dyrektorem Krajowego AM został ks. Tadeusz Lubelski ze zgro­madzenia Misjonarzy z siedzibą w Zakopanem - Olcza. Diecezjalnym opiekunem Apostolatu Maryjnego diecezji gliwickiej jest ks. Zdzisław Śliz, moderatorem - apostołka Wiesława Bromer.

W naszej Parafii grupa Apostolatu Maryjnego została założona w lutym 1996r. Obecnie liczy 15 osób.
Nasza działalność polega na:
- pogłębianiu kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie
- szerzeniu braterskiej miłości wyraża­jącej się w pełnieniu zadań apostolskich, czyniąc wiele dobra wobec drugiego człowieka posługując się Cudownym Medalikiem
- wielbieniu Niepokalanej i Pana Jezusa wspólnych modlitwach w intencjach ojczyzny, parafii, rodzin, modlitwie za kapłanów i w innych intencjach
- włączaniu się w życie parafii
- codziennym uczestnictwie w Eucharystii

Członkowie Apostolatu spotykają się na comiesięcznym spotkaniu ewangelizacyjno-formacyjnym ze swoim opiekunem, ks. Proboszczem Bronisławem Jakubiszyn, na którym czytamy fragmenty Pisma Świętego, z pouczeniem według Przewodnika Maryjnego. Odbywają się również spot­kania okolicznościowe w okresie Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, z okazji rocznicy objawień Św. Katarzyny Laboure.
Co roku uczestniczymy o ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę oraz spot­ kaniach diecezjalnych.
Ufamy, że Niepokalana Cudownego Medalika pokieruje naszymi działaniami i obdarzy łaskami nasze dalsze poczyna­ nia w szerzeniu dobra.
Zapraszamy parafian, którzy pragną pogłębienia kultu Niepokalanej o włączenie się w szeregi maryjnych apostołów.

Wszystko z Niepokalaną
Apostołka Maria
 

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II do Madonny z Cudownego Medalika

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Tę modlitwę podpowiedziałaś, Maryjo, Św. Katarzynie Laboure; to wezwanie, wybite na Medaliku, nosi teraz i wymawia tylu wiernych na całym świecie!
Błogosławiona jesteś między wszystkimi niewiastami!
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła!
Wszechmocny uczynił Ci wielkie rzeczy! Cud macierzyństwa Bożego! A ze względu na nie - cud Twojego Niepokalanego Poczęcia! Cud Twojego fiat!
Zostałaś tak ściśle włączona w dzieło naszego odkupienia, w krzyż naszego Zbawiciela; Serce Twoje zostało prze­ bite obok Jego Serca. A teraz, będąc już w chwale Twojego Syna, nie przestajesz wstawiać się za nami grzesznymi. Czuwasz nad Kościołem któremu jesteś Matką. Czuwasz nad każdym ze swoich dzieci. Otrzymujesz dla nas od Boga wszystkie te łaski, które symbolizują świetliste promienie wychodzące z Twych otwartych dłoni, Pod jednym warunkiem: że odważymy się Ciebie o nie prosić, że będziemy iść do Ciebie z dziecięcą ufnością i prostotą.
Tak prowadzisz nas wciąż do Twojego Boskiego Syna...

 

Pielgrzymka
3 czerwca 2013-06-20 Apostolat Maryjny pielgrzymuje do zabytkowego Zespołu Opactwa Cystersów w Henrykowie.

 

„Pielgrzymka uświadamia nam potrzebę refleksyjnego pogłębiania wiary, bo wyznawanie wiary, miłości do Boga, wymaga od nas ustawicznego czuwania"

 Bł Jan Paweł II

 

W deszczowy zimny poniedziałek o godzinie 7.00 zajęliśmy miejsca w dużym białym autobusie i wyruszyliśmy na szlak pielgrzymkowy do sanktuariów, po ziemi dolnego śląska. Naszym przesłaniem w Roku Wiary jest „Panie Pomnórz Naszą Wiarę”. To wspólne pielgrzymowanie było szczególną okazją, aby umocnić i rozwinąć swoją wiarę. W pielgrzymce uczestniczyli nasi parafianie, apostołki z innych wspólnot oraz moderator diecezji gliwickiej pani Wiesia. Nasz opiekun duchowy ks. proboszcz Bronisław Jakubiszyn rozpoczął nasze pielgrzymowanie błogosławieństwem oraz śpiewem i modlitwą, a przewodnik pan Janusz Bromer bogato przedstawił program zwiedzania.W ciszy i skupieniu słuchając nastrojowych pieśni religijnych oraz z modlitwą różańcową na ustach dotarliśmy do Brzegu – pierwszego przystanku naszego pielgrzymowania. Podjechaliśmy pod piękny barokowy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Pan Bromer opowiedział o jego historii, zwracając szczególna uwagę na piękno architektury i bogactwo wnętrza świątyni.

Kościół ten został wybudowany w XVII wieku. Przez mijające stulecia w czasie wojen i kataklizmów malowidła i freski zdobiące jego wnętrza zostały mocno zniszczone. Dopiero w latach 1990-2000 obecny proboszcz i dziekan podjął skuteczne starania o całkowitą renowację wnętrza świątyni. Odnowione freski i malowidła ukazują dziś piękno i kunszt pracy dawnych i obecnych mistrzów. Zrobiło to na nas ogromne wrażenie.

Wyruszyliśmy dalej do głównego miejsca naszej pielgrzymki. Około godziny 11.00 podjechaliśmy pod klasztor cystersów w Henrykowie.

Zabytek zwiedzaliśmy pod pieczą przewodnika, a rozpoczęliśmy je obejrzeniem filmu, który naświetlił nam dzieje tego opactwa. Początki opactwa henrykowskiego sięgają 1222 roku. Wtedy to książę Henryk I Brodaty wydał Mikołajowi, kanonikowi katedralnemu wrocławskiemu, zgodę na osadzenie w Henrykowie zakonu cystersów. Mikołaj był pomysłodawcą osadzenia cystersów w Henrykowie, oficjalnym fundatorem opactwa był zaś książę Henryk II Pobożny, syn Henryka Brodatego. Do cystersów należał kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Świętego Chrzciciela oraz zabudowania klasztorne i ogrody. W okresie baroku dobudowano kaplicę oraz wieżę. W tej formie kościół przetrwał do dziś. Słynie on z przepięknych renesansowych i barokowych bogato zdobionych ławek zwanych stalle, konfesjonałów, cennych obrazów oraz wyjątkowej barokowej architektury wnętrza. 

W muzeum, które zwiedzaliśmy, mogliśmy podziwiać Księgę Henrykowską – która jest opisem dziejów tego miejsca i cennym zabytkiem języka polskiego. Na kartach tej księgi zapisano pierwsze polskie zdanie:  "daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”.

Muzeum to kryje również wiele oryginalnych mebli z początków powstania opactwa. Obecnie w budynkach klasztornych funkcjonują szkoły średnie oraz pierwszy rok przygotowania do kapłaństwa przy Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Uwieńczeniem naszego pobytu w Henrykowie była uroczysta Msza Św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin, odprawiona przez naszego proboszcza w kaplicy seminaryjnej. W liturgii uczestniczyli pielgrzymi, a komunię przyjmowaliśmy pod dwoma postaciami. Było to wielkim darem.

Umocnieni przez pełne uczestnictwo w Eucharystii ruszyliśmy dalej. W Grodkowie zostaliśmy przywitani przez panie z Apostolatu Maryjnego na czele z panią Heleną Balcerek -  moderator diecezji opolskiej. Po zwiedzeniu kościoła p.w. Michała Anioła zostaliśmy ugoszczeni ciepłym posiłkiem oraz pysznym ciastem. 

W drodze powrotnej ks. proboszcz odprawił w autobusie nabożeństwo do Serca Jezusowego. Pomimo wietrznej i deszczowej pogody wracaliśmy radośni i pełni wrażeń do Lublińca. Dziękowaliśmy Matce Bożej za przeżycia duchowe i historyczne, księdzu proboszczowi za opiekę, modlitwę i sprawowaną Eucharystię, a sobie nawzajem za wspaniały dzień w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

„Wszystko z Niepokalaną”

Uczestniczka pielgrzymki
Maria

 

Jubileusz 15-lecia Apostolatu Maryjnego –
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. W Lublińcu
(diecezja gliwicka)
1996r – kwiecień 2011r

Nasze Jubileuszowe świętowane przypadło w wyjątkowym okresie, w czasie Wielkiego Postu, gdzie krzyż jest w centrum uwagi nas wszystkich.
W naszej Parafii w prezbiterium wisi duży krzyż , który nie jest tylko niemym znakiem lecz symbolem miłości, przebaczenia i pojednania ludzi z Bogiem. My członkowie Apostolatu Maryjnego staraliśmy się dobrze przygotować duchowo do naszej uroczystości przez codzienne uczestnictwo w mszy św., w gorzkich żalach, w drodze krzyżowej i w codziennej, cichej, pełnej pokory modlitwie.
Na naszą uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich grup AMM diecezji gliwickiej na czele z ks. Zdzisławem Śliż – opiekunem diecezjalnym oraz moderatorem Wiesławą Bromer.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 w kościele – Drogą Krzyżową z Maryją – prowadzoną przez ks. Proboszcza Bronisława Jakubiszyna. Rozważania czytały apostołki.
Kulminacyjną częścią obchodów była uroczysta msza święta w intencji wszystkich czcicieli Maryji Niepokalanej i zmarłych członków Apostolatu, dziękując Bogu za 15 lat istnienia AMM w naszej parafii.
Mszę św. celebrowało pięciu kapłanów, co było to naszą wielką radością -proboszcz naszej parafii, a zarazem nasz opiekun duchowy - ks. Bronisław Jakubiszyn, ks. Zdzisław Śliż – opiekun duchowy AMM diecezji gliwickiej, który wygłosił nam homilię oraz opiekunowie pozostałych grup AMM diecezji gliwickiej.
W czasie mszy św. przedstawiciele Apostolatu brali czynny udział w liturgii (czytanie liturgii słowa, modlitwa wiernych, procesja z darami, modlitwa pokomunijna). Całą liturgię  urozmaicił oprawą muzyczną i śpiewem zespół „Nadzieja” z naszej parafii. Umocnieni w eucharystii oddaliśmy się  Matce Bożej przez „Akt oddania Niepokalanej”.
Nasze dalsze świętowanie jubileuszowe odbyło się w salce katechetycznej, przy wspólnym stole, skromnym poczęstunkiem,  w radosnej i serdecznej atmosferze.

 

 

W czasie obchodów jubileuszowych staraliśmy się nie zapominać o innym wielkim wydarzeniu. Trwamy w oczekiwaniu na największą uroczystość naszych czasów – beatyfikację Wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła II,  który od najmłodszych lat swoje życie zawierzył Maryji - „Totus – tuus”, „Poprzez Maryję do Chrystusa”.
W ramach konferencji Maryjnej został wyświetlony krótki film pt. „Nasz Wujek” – wspomnienie przyjaciół po 50 latach ks. Karola Wojtyły, sługi Bożego Jana Pawła II.
Po obejrzeniu filmu odbyła się dyskusja oraz wspólny śpiew.

 

Uroczyste świętowanie zakończyliśmy o godz. 15.00 w kościele – koronką do Miłosierdzia Bożego przed Przenajświętszym Sakramentem.
Z okazji jubileuszu wydrukowaliśmy folder „15 lat podążamy z Maryją”.
Z wdzięcznością dziękujemy wszystkim kapłanom za udział w eucharystii, za wygłoszoną homilię i wszystkim gościom, którzy z nami świętowali nasz jubileusz.

Dziękujemy Ci Matko Niepokalana, że byłaś dzisiaj z nami, za dzień pełen przeżyć duchowych.

Maryjo Niepokalana Cudownego Medalika bądź naszą nadzieją i prowadź nas do Chrystusa przez miłość i dobroć do drugiego człowieka.

 
Wdzięczni Panu Bogu i Maryji „Wszystko z Niepokalaną”
Przewodnicząca – Maria Jerominek