Dokumenty potrzebne do sakramentu I Komunii Świętej:
1 - metryka chrztu dziecka (jeśli było ochrzczone poza naszą parafią)

Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament słowami:
"Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje... Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,..." Mt 26, 26-28


Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii Świętej jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56). Komunia Święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Świętej Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego - "ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym", podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na Chrzcie Świętym.

Przygotowanie przy Parafii od września do maja w każdy piątek po Mszy św. szkolnej.

W naszej Parafii uroczystość I Komunii Świętej obchodzimy w pierwszą niedzielę czerwca.