Ojcze Niebieski, źródło życia i świętości!

Ześlij nam Ducha Świętego, abyśmy coraz bardziej miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii, który każdego dnia zapewnia nas: „Ja jestem z wami”.

Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego służył odnowie duchowej naszej diecezji pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa i odkrywaniu piękna wspólnoty zgromadzonej na modlitwie.

Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia, którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych, oddalili się od Eucharystii, powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.

Daj nam serca otwarte, abyśmy potrafili Chrystusa spotkać, miłować i służyć Mu, nie tylko na Eucharystii i adoracji, ale także w drugim człowieku, szczególnie chorym, starszym i samotnym.

Prosimy o to przez wstawiennictwo patronów Kongresu Eucharystycznego: św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.